×

Przychodnia Rejonowa w Lubaczowie, ul. Kopernika 1, I piętro,

pokój nr 23A, tel. 16/6322663

MEDYCZNE LABORATORIUM  DIAGNOSTYCZNE

Czynne w dni robocze:

od poniedziałku  do piątku w godzinach:    725 – 1500

Pobieranie materiału do badań

w godzinach: 730 – 930

WYNIKI  BADAŃ  PRZEKAZYWANE SĄ BEZPOŚREDNIO DO LEKARZA ZLECAJĄCEGO

Wyniki badań płatnych przekazywane są pacjentowi lub osobie upoważnionej.

 czynne:

od poniedziałku do piątku w godzinach:   725 – 1500

 Pobieranie materiału do badań  w godzinach: 730 – 930

*************************************************************************************************************

WYNIKI BADAŃ PRZEKAZYWANE SĄ BEZPOŚREDNIO DO LEKARZA ZLECAJĄCEGO

*************************************************************************************************************

Wyniki badań płatnych przekazywane są pacjentowi lub osobie upoważnionej.

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ

KREW ŻYLNA I KAPILARNA

-Pobieranie krwi powinno przebiegać w godzinach porannych, przed przyjęciem pokarmów i płynów (szczególnie słodkich) aby nie zaburzać oznaczeń niektórych parametrów: glukoza na czczo, stężenie cholesterolu lub trójglicerydów.

-Ostatnim posiłkiem pacjenta przed pobraniem krwi jest zjedzenie lekkostrawnej kolacji.

-Do badań nie powinien przystępować pacjent po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku fizycznym.

-Przed pobraniem przez 15 minut pacjent powinien odpocząć.

-Krew pobieramy w godzinach 7.30 – 9.30.

Nie należy pobierać materiału jeżeli pacjent w okresie poprzedzającym badanie wykonał wysiłek fizyczny, ponieważ może to powodować obniżenie stężenia glukozy, cholesterolu i trójglicerydów oraz podwyższać stężenie białka, kreatyniny, kwasu moczowego, fosforanów i enzymów pochodzenia mięśniowego takich jak: CK, ASPAT

OGÓLNE BADANIE MOCZU

-Próbka moczu oddana bezpośrednio po spoczynku nocnym z minimum 4 godzinnym gromadzeniem moczu w pęcherzu.

-Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety a następną (ze środkowego strumienia ) oddajemy do wcześniej przygotowanego pojemnika jednorazowego użycia – do nabycia w aptece. Mocz jak najszybciej dostarczyć do badania.

-Czasami wykonuje się niektóre badania w zbiórce dobowej moczu.

Początek zbiórki – godz. 7.00 dnia pierwszego.

Koniec zbiórki – godz. 7.00 dnia następnego.

-Przed rozpoczęciem zbiórki pierwszą poranną porcję moczu odrzucić tj. oddać do toalety.

-Zbiórkę rozpocząć od następnej porcji moczu. Mocz zbierać w pojemniku o obj. 2-3 l.

-Pojemnik do którego oddajemy mocz powinien stać w chłodnym miejscu.

-Po zakończeniu zbiórki dokładnie zmierzyć ilość moczu i zapisać.

-Dobrze wymieszać i odlać 100-150 ml do czystego pojemnika.

-Podpisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć do laboratorium.

BADANIE KAŁU

Próbkę kału pobiera się do specjalnych pojemników, które można nabyć w aptece. Do badania wymagana jest niewielka ilość kału – wielkości grochu. Kału na obecność krwi utajonej nie należy pobierać w czasie miesiączki, krwiomoczu lub krwawiących hemoroidów.

MOCZ NA POSIEW ( DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH)

Mocz należy pobrać z porannej próbki ale należy zachować pewne szczególne warunki:

-pojemnik na mocz musi być sterylny (jałowy) – najczęściej jest dodatkowo opakowany w folię

-Przed pobraniem obmyć dokładnie okolice narządów płciowych mydłem i wodą

-pierwszą porcję moczu odrzucić

-mocz ze środkowego strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika – uważać, aby nie dotknąć brzegiem pojemnika do okolic narządów płciowych

-natychmiast po napełnieniu pojemnika należy go zamknąć

-mocz powinien być niezwłocznie dostarczony do laboratorium.

WYMAZ z GARDŁA

-Wymazy z gardła najlepiej pobierać w godzinach porannych przed przyjęciem pokarmów lub płynów (powodują spłukiwanie bakterii bytujących na powierzchni migdałków i/lub błonie śluzowej gardła)

-Bardzo ważne jest, aby przed pobraniem wymazu nie myć zębów, ponieważ pasty zawierają substancje antybakteryjne.

-Jeśli warunki te nie mogą być spełnione, można pobrać wymaz przynajmniej 3-4 godziny po ostatnim posiłku lub ostatnim myciu zębów. Materiał pobieramy do specjalnych probówek z podłożem transportowym ( są w laboratorium).