×

ZARZĄDZENIE NR 15/2015

Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie z dnia 10.12.2015r. w sprawie dnia wolnego w związku z Wigilią przypadającą w czwartek 24 grudnia 2015r.

W związku z ustalonym dniem 24 grudnia 2015 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie w ramach obniżenia wymiaru czasu pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015r. (art. 130§2 Kodeksu Pracy), zarządzam co następuje:

-W Wigilię 24.12.2015r. (czwartek) nieczynne będą wszystkie komórki organizacyjne Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie.

-W dniu 24.12.2015r. w godzinach 8.00-18.00 dyżur pełnić będzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jedynie w Przychodni Rejonowej w Lubaczowie, przy ul. Kopernika 1 (parter). Rejestracja tel. 16/6321800. 

-Przyjęcia pacjentów odbywać się będą w gabinecie nr 9 mieszczącym się na parterze Przychodni 

Przypominam, że świadczenia zdrowotne w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ w dni powszednie od godz. 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo udziela NZOZ „KORMED” w Lubaczowie, ul. Kościuszki 141/7, tel. 6320310 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NIE WYMAGA PODPISYWANIA DEKLARACJI WYBORU LEKARZA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POZ W NZOZ KORMED.

W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, porodu i innej sytuacji gdy zachodzi podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać karetkę pogotowia dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999. Pogotowie ma swoją siedzibę w SPZOZ Lubaczów, ul. Mickiewicza 168