×

Szkolenie

W dniu 17 listopada 2014r. pracownicy Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie uczestniczyli w wewnętrznym szkoleniu pn. „PRAKTYCZNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ PACJENTA Z OBJAWAMI PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA CHOROBY WYSOCE ZAKAŹNEJ”

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną w Lubaczowie.